Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie

Deze pagina bevat een aantal inleidende artikelen over de werking van onze economie in het algemeen en ons monetaire systeem in het bijzonder. Ze zijn niet al te technisch van aard.

 • Het artikel Website gaat over de de totstandkoming van deze website.
 • Het artikel Wat is geld? gaat over de vraag wat geld nou eigenlijk is. Een nog wat dieper gravend artikel over dit onderwerp is te vinden op de pagina MMT (eerste artikel).
 • In De prijs van geld heb ik geprobeerd uit te zoeken wat nu precies de ruilwaarde van ons huidige geld bepaalt. Het is me gebleken dat economen dat eigenlijk niet goed weten.
 • Het artikel Een fictief monetair systeem is een beschrijving van een denkbeeldig, simpel monetair systeem, vooral om de rol van de banken in het proces van geldschepping duidelijk te maken.
 • Een van de belangrijkste onderdelen van een monetair systeem is de centrale bank, onderdeel van de overheid. Het artikel De centrale bank gaar hier over.
 • Een belangrijke economische controverse onder economen is de vraag wie nu eigenlijk de geldhoeveelheid stuurt. Is dat de centrale bank of zijn het de banken? Veel economen denken dat de centrale bank dat doet. Uit onderzoek en uitspraken van centrale bankiers blijkt echter steevast dat het de banken zijn die dat doen. Dit is het onderwerp van Endogeen of exogeen? Een nog wat dieper gravend artikel over dit onderwerp is te vinden op de pagina MMT (derde artikel).
 • In de artikelen Een reëel monetair systeem I en II komen alle voorgaande stukjes samen. In dit stukje heb ik een reëel monetair systeem geschetst, grotendeels gebaseerd op de analyses van MMT. Voor een dieper gravende analyse verwijs ik naar de artikelen op de pagina MMT.
 • De artikelen Minsky moment I en II gaan over de vraag wat een Minsky moment is, wanneer het kan optreden en wat de gevolgen kunnen zijn. Als voorbeeld neem ik de crisis waar we nu inzitten en kijk ik naar wat de overheden zoal hebben geprobeerd om haar te bestrijden.
 • In 1991 had Japan haar eigen Minsky moment. Sindsdien stagneert haar economie, ondanks enorme geldinjecties door de overheid. Met een enorme schuldenberg als resultaat. Dat is de situatie waarin ook wij terecht dreigen te komen. Een mogelijke oplossing is een voorstel van Steve Keen voor een Modern debt jubilee. Het artikel Modern debt jubilee gaat hierover. Een dieper gravend artikel specifiek over Japan is te vinden op de pagina Kritieken.
 • Dalio's debt deleveraging en A beautiful deleveraging zijn twee artikelen over de visie van de oprichter van s'werelds grootste hedgefund, Ray Dalio, op de huidige crisis en de uitweg daaruit. Hij heeft een eigen visie ontwikkeld, gebaseerd op tal van analyses van voorgaande crises. Dalio is van mening dat de VS de crisis goed aanpakt, maar dat Europa het verkeerd doet. De aanpak van Dalio hangt nauw samen met wat in het vierde MMT artikel wordt beschreven (zie MMT pagina).
 • Hyperinflatie gaat over het meest beruchte geval van hyperinflatie in de geschiedenis, de Weimar hyperinflatie. Ze vond plaats in Duitsland in de periode na de Eerste Wereldoorlog. Wat gebeurde er precies? Zou het ons ook kunnen overkomen? Dat zijn de vragen waar dit artikel over gaat.
 •  Bezit en schuld in de VS geeft een overzicht van de ontwikkeling van het financiële bezit en de schulden in de VS. Daaruit blijkt dat deze ten opzichte van de omvang van de economie in de afgelopen decennia ruim verdubbeld zijn. 

Misschien vraag je jezelf af waarom de meeste artikelen over de VS gaan? De oorzaak is simpel: een aantal instanties in de VS, de Amerikaanse centrale bank voorop, beheert goed toegankelijke databases, waarin een groot aantal economische gegevens is opgeslagen, dat bovendien een lange periode beslaat. De databases in Europa zijn minder goed toegankelijk, beperkter van opzet en beslaan meestal (veel) kortere periodes.

© Anton van de Haar - september 2012


Contact

Mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur dan een bericht naar info apestaartje anecpa punt nl

Downloads
Copyright © 2022 Anton van de Haar. All Rights Reserved.