Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie


Onze economie

De Europese economie zit alweer jaren in crisis. Na de neergang in 2008/9 is ze niet meer op gang gekomen en blijft de werkloosheid torenhoog. In sommige landen heeft ze niveaus bereikt die sinds de grote depressie niet meer zijn voorgekomen. Wat is er nu eigenlijk aan de hand? En pakt onze overheid de crisis wel goed aan? 

Je zou verwachten dat economen daar wel een antwoord op hebben. Maar dat is niet zo, ze weten het niet! Een enkeling daargelaten hebben ze de crisis niet zien aankomen, laat staan begrepen waarom ze eraan zat te komen en hoe we er weer uit kunnen komen. Hoe is dat mogelijk?

Deze website, een behoorlijk uit de hand gelopen hobby, gaat over mijn zoekocht naar het antwoord op die vraag, en over wat ik heb gevonden. Dat heb ik in een aantal artikelen verwoord. Mijn conclusie is dat de economie anders werkt dan ik altijd heb gedacht en dan de meeste economen nog steeds denken. En dat heeft belangrijke consequenties voor het begrijpen en het oplossen van deze crisis.

Deze website

Deze website bevat een aantal artikelen over onze economie in het algemeen, en over de crisis waar we nu in zitten in het bijzonder. 

Ze is veroorzaakt door de geldstromen in onze economie, niet door de economie zelf. Daarom wordt ze aangeduid als een monetaire crisis, een crisis van het geld.

Als je haar wilt begrijpen, dan ontkom je er niet aan om je te verdiepen in de werking van ons monetaire systeem, het geheel van alle geldstromen in onze economie. 

De essentie is dat onze economie geen inherent stabiel systeem is zoals de meeste economen denken, maar een continu veranderend, dynamisch organisme waarin alles met alles samenhangt en waarin de som veel meer is dan een optelling van de delen.


Copyright © 2016 Anton van de Haar. All Rights Reserved.