Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie


Onze economie

In 2008 belandde de wereldeconomie in een diepe crisis. In sommige landen bereikte ze een diepte die sinds de grote depressie niet meer was voorgekomen. Wat was er aan de hand? En pakten onze overheden de crisis toen wel goed aan? 

Je zou verwachten dat economen daar wel een antwoord op hadden. Maar dat was niet zo, ze wisten het niet! Een enkeling daargelaten hadden ze de crisis niet zien aankomen, laat staan begrepen waarom ze eraan zat te komen. Hoe was dat mogelijk?

Deze website, een wat uit de hand gelopen hobby, gaat over mijn zoekocht naar het antwoord op die vraag, en over wat ik heb gevonden. Dat heb ik in een aantal artikelen verwoord. Mijn eigen conclusie is dat de economie anders werkt dan ik altijd dacht en dan de meeste economen nog steeds denken. En dat heeft naar mijn idee grote consequenties voor het begrijpen en het oplossen van dergelijke crises.

Deze website

Deze website bevat een aantal artikelen over onze economie in het algemeen, en over de crisis van 2008-2009 in het bijzonder. 

Ze was veroorzaakt door de geldstromen in onze economie, niet door de economie zelf. Daarom wordt ze aangeduid als een monetaire crisis, een crisis van het geld.

Als je haar wilt begrijpen, dan ontkom je er niet aan om je te verdiepen in de werking van ons monetaire systeem, het geheel van alle geldstromen in onze economie. 

De essentie is dat onze economie geen inherent stabiel systeem is zoals de meeste economen denken, maar een continu veranderend, dynamisch geheel  waarin alles met alles samenhangt en waarin de som veel meer is dan een optelling van de delen.

Contact

Mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur dan een bericht naar info apestaartje anecpa punt nl

Downloads
Copyright © 2022 Anton van de Haar. All Rights Reserved.