Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie

In hun boek Monetary economics bouwen Wynne Godley en Marc Lavoie (G&L) aan een serie stock-flow consistente economische modellen, waarin ze stap voor stap nieuwe onderdelen van ons economische systeem toevoegen. De bedoeling daarvan is het leggen van het fundament voor een nieuwe, rigoureuze methodologie voor het onderzoek van de werking van ons monetaire systeem.

G&L geven uitdrukkelijk aan dat het boek slechts een eerste stap betreft. Ze biedt weliswaar een gedegen en samenhangend raamwerk, maar niet meer dan dat. In de woorden van G&L: "It has taken many years to generate the material presented here. But we are painfully aware that this is only a beginning which leaves everything to play for."

De drie lijnen die G&L in hun boek zijn gevolgd, zijn aangegeven in de volgende figuur. De middelste en de rechter kolom betreffen modellen voor een individueel land, de middelste kolom op basis van overheidsgeld (inside money) en de rechter kolom op basis van bankgeld (outside money). Ze komen samen in een kolom met twee modellen met zowel overheidsgeld als bankgeld. De linkerkolom teslotte, betreft modellen met meerdere regio’s of landen.

 

G&L omschrijven het model GROWTH als met afstand het meest ambitieuze model van het boek. Het heeft als belangrijk kenmerk dat het niet als vanzelf naar een situatie van economisch evenwicht beweegt, maar actieve monetaire en fiscale sturing vereist. Het model OPENFIX is het diepst gravende model van de monetaire interactie tussen twee landen, inclusief handelsstromen, stromen aan financiële producten en variabele wisselkoersen.

Alle modellen in het boek, in totaal 10 hoofdmodellen en 16 varianten, zijn in de navolgende artikelen beschreven. Hun belangrijkste kenmerken zijn aangegeven in de volgende tabel.


 © Anton van de Haar - juni 2013

Contact

Mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur dan een bericht naar info apestaartje anecpa punt nl

Downloads
Copyright © 2022 Anton van de Haar. All Rights Reserved.