Antons economie pagina

Een andere kijk op onze economie

Wynne Godley, in 2010 overleden, nam een bijzondere plaats in onder de economen die de kredietcrisis hadden voorspeld. Hij is de grondlegger van de stock-flow consistente (SFC) benadering. Dat is een alternatieve methode voor de modellering van onze economie die werd gebruikt door verschillende van die voorspellers.

De SFC benadering onderscheidt zich op een aantal cruciale punten van het gangbare neoklassieke macroeconomische model. Zo benadert ze de economie als een dynamisch systeem, omvat ze de rol van de geldstromen en de daaruit resulterende opbouw van schuld en bezit in dat systeem, onderscheidt ze verschillende categorieën spelers met hun eigen motivaties en gedragingen en omvat ze expliciet de dimensie tijd.

Al deze karakteristieke elementen van ons economsche systeem ontbreken in het standaard macroeconomische neoklassieke model, of zijn daar achteraf op een gekunstelde wijze aan toegevoegd. Ik ben er ondertussen wel van overtuigd dat de stock-flow consistente benadering daardoor een veel betere manier is om onze economie te modelleren.

De modellen van Wynne Godley

Godley, die voordat hij naar Cambridge verhuisde bij het Engelse ministerie van financiën naam had gemaakt door zijn opmerkelijke acuratesse in het voorspellen van de ontwikkeling van de economie, was een prominent slachtoffer van de opkomst van het Thatcherisme. Hij moest het veld ruimen omdat zijn theorieën haaks stonden op het opkomende vrijemarkt denken in de tijd van Thatcher en Reagan. 

Uit Godleys onderzoek volgt namelijk dat onze economie helemaal geen uit zichzelf evenwicht zoekend systeem is dat je het best zijn gang kan laten, feitelijk de kern van het vrijemarkt denken. Integendeel, op basis van zijn onderzoek constateerde hij dat de economie actieve sturing nodig heeft om het onstaan van onbalansen te voorkomen. Onbalansen die kunnen leiden tot zeepbellen, crises en maatschappelijke onrechtvaardigheid.

De serie artikelen hierna is gebaseerd op Monetary economics (2007) van Wynne Godley en mede-auteur Marc LavoieIn dit boek, feitelijk het wetenschappelijke testament van Godley, bouwen ze stapsgewijs aan een  complex stock-flow consistent model van onze economie. Hun doel was het geven van een aanzet tot een integraal model dat de nu gangbare neoklassieke modellen kan gaan vervangen.

Het is mijn bedoeling om alle modelstappen in het boek van Godley en Lavoie in Vensim vorm uit te werken en op deze website te beschrijven. Dat is een behoorlijk ambitieus plan, want het gaat om in totaal 26 modellen en modelvarianten met een steeds grotere mate van complexiteit. 

© Anton van de Haar - mei 2013


Contact

Mocht je een vraag of opmerking hebben, stuur dan een bericht naar info apestaartje anecpa punt nl

Downloads
Copyright © 2022 Anton van de Haar. All Rights Reserved.